Yr Eira

Toddi - allan rwan / out now

Mae cerddoriaeth Yr Eira yn ymosod ar y templed a grëwyd gan fandiau fel Big Leaves, Yr Ods a Sŵnami gyda’i gitarau deintiog a chyflenwad di-dor o alawon tanbaid.

Ffrwydrodd Yr Eira ein clustiau gyda’u cân gyntaf un – y gân bop berffaith - ‘Elin’. Wedi hynny, rhyddhawyd dwy sengl; ‘Yr Euog’ ac ‘Ymollwng’, rhyddhau EP ‘Colli Cwsg’ ddiwedd 2014 ac yna dwy sengl arall, ‘Suddo’ a ‘Walk on Water’ ddiwedd 2015.

Mae ‘Pan Na Fyddai’n Llon’, sy’n ymddangos ar gasgliad aml-gyfrannog Ikaching V, yn brawf eto, fod y band yma’n fwy na ‘chrewyr-un-gân-a-dyna-ni’.

Dewiswyd Yr Eira fel un o fandiau Gorwelion y BBC yn 2015, gydag uchafbwyntiau’n cynnwys chwarae T in a Park, recordio sesiwn yn stiwdios chwedlonol Maida Vale a dechrau ‘head leinio’ prif wyliau Cymru.

Yn 2016 bu Yr Eira yn brysur yn gweithio ar ddeunydd ar gyfer eu halbwm cyntaf. Penderfynodd y band weithi gyda chynhyrchwyr gwahanol, gan gynnwys Claudius Mittendorfer (Temples/Johnny Mar), Llŷr Parri (Stiwdio Glanllyn), Kev Jones (Stiwdio Crychddwr), Steff Pringle, a hogiau Candelas (Stiwdio Drwm).

Rhyddhawyd y sengl hir ddisgwyliedig ‘Dros Y Bont’ fis Mai 2017 fel rhagflas i’r albwm a ryddheir yn haf 2017; cyfnod prysur i’r band a fydd yn cynnwys ymddangos yn y cyngerdd gyda’r Welsh Pops Orchestra yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol.

Branwen Williams


Bangor’s Yr Eira attack the template set by the likes of Big Leaves, Yr Ods and Sŵnami with serrated guitars and a seemingly endless supply of incandescent melodies.

Yr Eira exploded our ears with their very first song - the perfect pop song - 'Elin'. Thereafter, released two singles; 'Yr Euog' and 'Ymollwng', released EP 'Colli Cwsg' at the end of 2014 and then two further singles 'Suddo' and 'Walk on Water' at the end of 2015.

'Pan Na Fyddai'n Llon', which appears on the compilation album Ikaching V, is another proof thatthe band is more than a one hit wonder.

The bandwas chosen to be a part of the BBC Horizons project in 2015, with highlights including a gig at T in the Park, a recording session at the legendary Maida Vale studios and started to headline their own shows.

Since 2016, Yr Eira have been busy working on material for their first album. The band decided to work with different producers, including Claudius Mittendorfer (Temples / Johnny Mar), Llyr Parri (Studio Glanllyn), Kev Jones (Studio Crychddwr), Steffan Pringle, and the Candelas lads (Studio Drum).

They released the long awaited single 'Dros Y Bont' in May 2017 as a preview to the album which will be released in the summer of 2017; this exiting period will include a concert with the WelshPop Orchestra at the National Eisteddfod.

Branwen Williams